1 de març de 2010

Jonathan Tepper analiza las finanzas españolas

  

Veient aquest vídeo, pensava que realment estem en un país lliure. M'agradaria veure els Chàvistes, Castristes i demés dictadors escoltant a la TV del seu país coses semblants a les que diu Tepper del nostre!

Tepper és llicenciat en Història Econòmica per la Universitat d'Oxford, i és soci i analista de la firma britànica d'anàlisis financeres Variant Perception, que ha elaborat un dels informes més crítics sobre la situació dels bancs espanyols i les dimensions de la bombolla immobiliària, en què afirmen sobre la situació econòmica espanyola que "els inversors deuen estar fumant crac si es pensen que els bancs espanyols estan entre els més forts d'Europa".