27 de febrer de 2011

El fracàs de les polítiques socials

 
 
 
Antoni Duran Lleida fa una anàlisi bastant lúcid al seu bloc de les polítiques socials del nostre gobierno. El copio aquí.

És possible que l’expressió fracàs sigui dura i i fins i tot accepto que injusta, perquè ningú pot negar que s’ha progressat, i molt, en l’àmbit de les polítiques socials. Permeteu-me, però, que intenti justificar el que pretenc dir amb aquest titular.

Avui l’índex d’atur que hi ha nivell d’Estat és del 20’3% lluny del 9 del principi de la legislatura. I de la mitjana dels altres països europeus. L’autentica política social no es pagar a qui no té treball, sinó assegurar que tothom en tingui Avui hem debatut al Congrés dels Diputats amb el president del govern sobre aquestes qüestions i he tornat a recordar propostes per impulsar la contractació entre elles: subvenció de cinc mil euros per creació neta de cada lloc nou de treball; bonificació de quotes a la Seguretat Social per a la primera ocupació creada pels autònoms; i plena capitalització de les prestacions per atur, perquè qui no tingui feina i tingui un projecte d’autococupació ho pugui dur endavant. Tot això sense oblidar que cal reformar la prestació als qui no treballen i que els 37.800 milions d’euros que gastem en atur vagin condicionats a la contrapartida de que qui ho rep es formi per garantir una nova ocupació, i que no tingui la temptació de defraudar treballant en economia submergida.

És cert que s’han augmentat les pensions en els darrers anys, especialment les mes baixes. Com també ho és que per a l’any vinent estan congelades. S’acaba d’acordar per sindicats i govern la reforma de pensions, segueixo demanant que s’incrementi la base reguladora de les pensions de viduïtat, principalment per a les persones que aquesta pensió els signifiqui el seu ingrés principal. Continuo plantejant també la millora del tracte fiscal d’aquestes pensions per qui també treballa, especialment quan tingui fills a càrrec; i finalment que es consideri el servei militar com a període cotitzat.

En matèria de dependència la llei és un fracàs. Ja ho vam avisar quan vam votar en contra. El sistema dissenyat no és sostenible. A Catalunya, per exemple l’any 2010 la Generalitat va posar 622 milions i l’Estat, només 335. Per a l’any 2011 per cada euro que es gasti en dependència a Catalunya, 23 cèntims els posarà l’Estat i 77 la Generalitat. Cal revisar el sistema de finançament,  el model i calendari d’aplicació de la llei per fer-lo sostenible.

En l’habitatge el president m’ha qüestionat el que jo considerava un balanç nul. A Espanya hi ha milers d’habitatges buits, un enfonsament del mercat, però l’accés a l’habitatge continua essent tant o mes difícil que el que teníem fa set anys. Quan m’ha qüestionat aquest anàlisi, li he dit això: “pregunti vostè al tercer sector que es dedica a fer habitatge social si n’està fent ara. Li avanço la resposta: No, perquè vostès han retirat les ajudes.

En l’àmbit de la lluita contra la pobresa, que preguntin a Càritas, Creu Roja, Banc d’Aliments… com està la situació; un milió i mig de persones en situació de pobresa extrema, nou milions en situació de pobresa. Un pla extraordinari de foment de la inclusió social i la lluita contra la pobresa per al 2010 que no s’ha complert i una pla 2011-2013 que el més calent està a l’aigüera.

En l’àmbit de la política familiar estem un terç de la mitjana de la UE, a l’entorn d’una cinquena part del que gasten Finlàndia, Suïssa, Àustria i Alemanya i d’una sistema part del que gasten Dinamarca i Luxemburg. Pensem en els joves: la renda d’emancipació pels joves per llogar un pis es de 215 euros al mes. A Catalunya o a Madrid, o al País Basc llogar un pis de 60 metres quadrats costa uns 600 euros al mes. Els joves no hi arriben. És cert que en altres comunitats autònomes costa molt menys, al voltant d’uns 350 euros al mes . Per què aquesta diferència discriminatòria i per què no ponderar els ajuts en funció del cost de la vida.

Parlem de beques. Zapatero y Rajoy discutien sobre els percentatges d’increment de beques. Discussió molt edificant, però que li expliquin a les famílies de Catalunya, quan es dona el cas que més del 20% dels estudiants de determinades comunitats es beneficien d’una beca i, en canvi, a casa nostra només un 10%

Per acabar, crec que per transitar de l’estat del benestar, insostenible, en el termes tradicionals, a una societat del benestar necessitem mes col·laboració publica privada en la gestió de les polítiques socials. Necessitem aplicar el principi de subsidiarietat i amb ell l’impuls i col·laboració de la societat civil, del tercer sector i de la família que al cap i a la fi es l’autèntic motor del benestar social

Cal arbitrar mecanismes: la reforma de la llei de mecenatge així com una política mes sòlida de suport a la família son instruments imprescindibles. En  favor de la família  ningú no ens pot passar la ma per la cara pel que fa a iniciatives legislatives. En l’àmbit del mecenatge ja he anunciat la presentació d’una proposició de llei que permeti aquesta necessària col·laboració publica privada en la gestió de polítiques socials.
 
 
 

26 de febrer de 2011

Experiencias sobre la eutanasia

  
  
  
Jordi Valls atiende enfermos terminales en una unidad de cuidados paliativos. Cara al debate sobre la eutanasia, que en España llegará, es muy ilustrativo:

«Se suele decir que el mejor tratamiento contra la eutanasia es un buen cuidado paliativo, pues la mayoría de quienes te dicen «yo no quiero vivir» resulta que lo que te están diciendo es "yo no quiero vivir así", y en cuanto tratas el "así", habitualmente ya se no repite el "no quiero vivir". Hay que ser sensibles, caritativos, y atender desde el lado más humanista de la medicina»
Cuando se especializó en Geriatría, Jordi Valls empezó a familiarizarse con el último tramo de la vida humana, pero no se imaginaba que terminaría dedicando gran parte de su trayectoria profesional a una buena atención hacia la muerte
La Unidad de Cuidados Paliativos no parece, pese a todo, un sitio triste.
Es que no lo es. Nadie en esta casa ni en ningún otro centro recibe más recompensas y agasajos que quienes trabajan en ella. La gente (tanto el enfermo como sus familiares) se siente agradecida porque les escuchas, les acompañas y haces más agradable el proceso de la muerte.
¿Todo el que ingresa ahí es consciente de que se va a morir?
No, y eso es un problema. Los médicos y los profesionales sanitarios ven a veces la muerte como un fracaso de su labor, cuando es la "enfermedad" con mayor prevalencia: ¡cien por cien! Y no se enseña bien en las facultades el saber dar malas noticias, un arte en el que tú tienes que escuchar más que hablar. Creo que es injusto morirse sin saber que te estás muriendo, porque a lo mejor tienes un montón de cosas por resolver. A cada uno nos gusta cerrar nuestras carpetas, y situar a la persona en esta esfera de realidad puede añadir paz a su muerte. Si tú, por ejemplo, tienes una hermana con la que hace años que no te hablas y te estás muriendo, pues seguramente el mejor tratamiento que te pueden aplicar es llamar a tu hermana, hacer las paces y quedarte tranquilo. En cuidados paliativos se aprende que a veces el mejor tratamiento del dolor no es la morfina.
Por eso su empeño consiste en ir más allá de la labor meramente asistencial de los hospitales.
Exacto. El programa en el que estamos trabajando cuenta ya con treinta equipos repartidos por todas las comunidades autónomas, y lo bueno es que se ha contado con entidades que saben de esto, que tienen experiencia en la materia. Nuestra labor se basa en que el medio hospitalario es en general bastante hostil para atender el proceso de final de la vida con la humanidad que precisa. Dicen los que entienden que el mejor entorno para morir es aquel en el que has vivido, o sea, en tu casa. Pero eso no siempre es así, porque los que te rodean pueden verse sin fuerzas para afrontar esa situación. Eso explica que cuando haces una encuesta resulta que el 70 o el 80 por ciento de la gente dice que querría morir en casa, pero sucede justamente lo contrario: el 70 o el 80 por ciento fallece en un hospital. Así que, en mi opinión, el mejor lugar para morir es aquel donde mejor atendido estés, sea tu domicilio, el hospital o un centro como este.
Porque la atención a la muerte tiene dos frentes: el de quien se va y el de los que se quedan.
Ahí está. Es fundamental ese trabajo psicosocial. No solo hay que cuidar a quien va a morir, sino también prestar atención a quienes le sobreviven. Esa es una carencia que tienen quizá los hospitales, donde se hace una labor de cuidados físicos muy buena, pero muchas veces ni las necesidades sociales ni las psicológicas están atendidas. Y mucho menos las espirituales, sean de tipo religioso o no.
¿La eutanasia es petición frecuente?
En absoluto. He trabajado durante años en atención directa a pacientes terminales, y nunca nadie me pidió la eutanasia. Se suele decir que el mejor tratamiento contra la eutanasia es un buen cuidado paliativo, pues la mayoría de quienes te dicen «yo no quiero vivir» resulta que lo que te están diciendo es «yo no quiero vivir así», y en cuanto tratas el "así", habitualmente ya se no repite el «no quiero vivir». Hay que ser sensibles, caritativos, y atender desde el lado más humanista de la medicina.
Habrá visto muy diferentes formas de afrontar ese momento final.
La muerte es un proceso, es un continuo. En mi trabajo he comprobado que la gente habitualmente muere como vive. Hay personas que sufren muertes horrorosas porque han tenido vidas castigadas o porque han sido miserables, pero, con pocas excepciones, quien ha tenido una buena vida es capaz también de tener una buena muerte.
Más de once mil razones
Cuando se especializó en Geriatría, Jordi Valls empezó a familiarizarse con el último tramo de la vida humana, pero no se imaginaba que terminaría dedicando gran parte de su trayectoria profesional a una buena atención hacia la muerte. Todo comenzó —relata— «cuando hice una estancia en cuidados paliativos en el Reino Unido. A partir de ahí trabajé en equipos de atención en domicilio en Cataluña, y desde hace siete años estoy en la Fundación Instituto San José». Y ahora, además, dirige el equipo de atención psicosocial para enfermos avanzados de la Obra Social de La Caixa, que ya ha prestado asistencia a más de once mil personas en toda España.

25 de febrer de 2011

Gadafi: ganas de vomitar

  
 
 
Así titula T. Ben Jelloun un artículo sobre Gadafi y su poder en Libia, que no suelta. Antes está decidido a acabar con los libios. Lo copio aquí. ¡Ya podemos rezar por esta pobre gente!

Cuando se llega a Libia, desde el aeropuerto, uno se siente transportado a los antiguos tiempos de los países del Este, totalitarios. Una policía recelosa, numerosa, de uniforme o de paisano. Uno siente que ha llegado al país imaginado por George Orwell y Franz Kafka juntos. Todo es fingido, absurdo y extraño. Uno se siente espiado, vigilado. La primera noche que pasé en el hotel fue una noche en blanco. Imposible conciliar el sueño.

Sin los auxilios de la embajada de Francia que me acogió no habría podido permanecer en este país que me dio migrañas y ganas de vomitar. Esas cosas las siente uno pero no siempre las explica.

La segunda cosa a destacar es el estado de inmovilismo del país. Todo ha quedado paralizado en la fecha fatídica del 1 de septiembre de 1969, día en que un joven coronel del ejército dio un golpe de Estado y se hizo con el poder. La gente está triste, como resignada, sin energía. No hay Estado, no hay gobierno, no hay elecciones, ninguna vida política tal como la conocemos en el mundo. Pero está Muamar el Gadafi, el hombre providencial, el hombre que ha que ha disuelto el país en una marmita de brujo. Ya no existe nada. Incluso el Corán ha sido sustituido por otro libro, el Libro verde que contiene los pensamientos del gran jefe. Es la Constitución, la Biblia, la referencia única y suprema del país.

Conseguir poner de rodillas a todo un pueblo, hacerle avalar afirmaciones extravagantes e irracionales, mantenerlo en la ignorancia y la pobreza, eso es lo que ha conseguido este hombre en el poder durante 42 años y que jamás ha dudado en masacrar cualquier intento de oposición. Sin periodistas, sin testigos, es el dueño absoluto y arrogante. A menudo se han evocado sus problemas psíquicos. No hace falta ningún análisis profundo para darse cuenta. Basta con observarlo: su narcisismo es patológico, su egocentrismo es patético y su arrogancia es terrorífica. Podría haber seguido la suerte de un Sadam Husein tras ser implicado en dos atentados contra aviones civiles que costaron la vida a un total de 440 personas (el Boeing de PanAm, que explotó sobre Lockerbie el 21 de diciembre de 1988 con 270 pasajeros; y un avión francés de la UTA que estalló sobre Níger el 19 de septiembre de 1989 con 170 pasajeros). Tras ser condenado por varias resoluciones de la ONU y haber sufrido un boicot durante varios años, decidió entregar a los agentes reclamados por los investigadores e indemnizar a las familias de las víctimas.

Fue maligno, se apresuró a aceptar todo lo que pedían los americanos y pagó 2.700 millones de dólares para reparar la desgracia que sus agentes habían causado. Hoy es su hijo Saif el Islam quien aparece en la televisión y promete "ríos de sangre" a los manifestantes. En la mañana del 21 de febrero se contaban 233 muertos (no existen cifras precisas, son estimaciones de Human Rights Watch) y seguirán más muertes porque el hijo, como el padre, son bárbaros que no conocen más que la ley de la sangre, la represión feroz y la impunidad.

En este punto es cuando deberían intervenir los líderes de los países occidentales que hacen negocios con Libia. Se han oído aquí o allá condenas e inquietudes. Pero ya basta de Silencio, se mata.Eso es lo que ha sucedido en el momento que escribo estas líneas en Bengasi, en Trípoli, en El Beida. En la matanza habrían participado mercenarios.

Si Gadafi ha dado la orden de matar es porque sabe que está condenado, que pronto o tarde deberá dejar el poder y el país, incluso si su hijo promete dotarlo de una Constitución. Lo sabe tan bien que sólo marchará después de haber masacrado al máximo de libios posible. Es un hombre trágico, se defiende como si alguien hubiera atacado su propia casa. Porque Libia es su casa, su tienda, su posesión personal. No entiende cómo se ha osado contestar lo que él considera su bien propio. Mientras mata no existe ninguna noción de derecho ni de lo que es legítimo o no. Toda su vida ha vivido fuera de cualquier ley internacional, nada jurídico le alcanza. Está por encima de las leyes y aplasta con armamento pesado a los manifestantes que reclaman vivir con dignidad, libertad y democracia. Son valores que no forman parte de su universo. En su Libro verde ha inventado una nueva forma de reinar y de someter al pueblo dando la impresión que es autogestionario de su destino. Una mentira, una vergüenza.

  T. BEN JELLOUN, escritor, miembro de la Academia Goncourt

24 de febrer de 2011

Marc Vidal, contra la cultura del subsidio

   
   
   
Publicaba anteayer La Vanguardia una entrevista a Marc Vidal. La conclusión de su teisi es que "somos una sociedad anestesiada a base de subsidios". Estoy totalmente de acuerdo. ¡Por Dios, hay que currar! Y lo que se aplica a las personas también se puede aplicar a las regiones, países...

IMA SANCHÍS
¿Estamos al final de la crisis?

Sí, pero lo que hay es lo que  va a quedar.

No es muy halagüeño.

En el nuevo modelo económico mundial unos países emergen y otros se estabilizan en un lugar más bajo del que estaban; y España, en un lugar extremadamente más bajo.

¿Nos subirán más y más los impuestos?

Sí, los irán subiendo progresivamente y en cuatro años la presión fiscal será altísima porque alguien tiene que pagar todo esto.

¿La clase media se hunde?

Se estrecha, porque depende en gran medida de que el consumo se mantenga, y el consumo se está reduciendo sin remisión.

¿Y emerge una nueva clase?

Sí, la que yo llamo microburguesía low cost: millones de personas que se manejan con apenas 1.000 euros al mes. Una clase social satisfecha por comer en el Pans & Company, viajar con EasyJet y montarse sus propios muebles de Ikea.

Es usted cruel.

La sociedad está cloroformizada, es drogodependiente: vive de ayudas, subvenciones, soportes del Estado, servicios que acaban reclamando como derechos fundamentales. Y a la Administración ya le va bien una sociedad anestesiada a base de subsidios y entretenimiento, no sea que salgan a la calle.

¿Una clase social formada por la clase media que ha ido cayendo?

Sí, la sociedad se está desequilibrando, hay una clase baja y una alta que se mantiene por la endogamia del consumo entre ellos, pero cuando uno cae, lo hace abajo del todo.

¿Sin remisión?

En España el número de familias que tienen a todos sus miembros en paro supera ya el millón y medio; y hay un millón largo de personas (entre 45y 50 años) que llevan más de un año en paro y que no volverán a encontrar trabajo. No hay una respuesta laboral prevista para ellas ni ningún impulso para que se pongan en marcha por sí mismas. Vivirán de los subsidios y las ayudas.

¿No se acabarán?

No, simplemente nos subirán los impuestos, hemos llegado al límite de la deuda externa. En Occidente muy pocos trabajarán mucho para que muchos no trabajen. El Estado providencia ha convertido a la sociedad en un grupo homogéneo que vive a la expectativa, esperando que alguien les solucione sus problemas.

... Es sangrante con la Administración.

El Estado es interventor e inconveniente para los ímpetus emprendedores. Las cargas que debe soportar una persona que monta su empresa o se declara autónomo son un peso insignificante en otros países. En el Reino Unido apenas hay cláusulas para iniciar una actividad, a medida que la empresa crece van apareciendo requerimientos.

¿Con qué resultados?

Como muchos lo intentan, son más los que lo logran, ycon el tiempo el empleo se multiplica. Nuestro país tiene la tasa de paro más alta del mundo civilizado porque aquí no hay manera de montar una empresa con pocos recursos. Si aun así lo logras, los salarios con sobrecoste acaban contigo.

También hay ayudas, ¿no?

Sí, que acaban siempre en manos de los grandes grupos financieros e industriales y nunca en las pymes y los autónomos. Es un error histórico de este país gastar demasiado en estimular sectores desde arriba en lugar de dinamizar desde abajo. Además, las ayudas a los emprendedores suelen ser más un discurso que una realidad.

Aquí el que innova es el inmigrante.

Sí, sólo un 7% de los españoles decide poner en marcha un negocio, mientras que más del 14% de los inmigrantes lo hacen. Somos uno de los tres países europeos con el nivel más bajo de empresa innovadora de nuevo cuño; y la mitad de los nuevos negocios cierra en menos de un año.

La burocracia no ayuda mucho.

Para montar un negocio en España requieres una media de cuarenta y siete días, en EE.UU., tres. Y las teóricas ayudas de la Administración acaban siendo un inconveniente porque ralentizan el proceso.

¿Qué podemos hacer?

Reducir impuestos, porque aumentándolos lo único que logramos es que las empresas tengan menos capacidad de inversión; apostar a largo plazo, hay que empezar a pensar de qué vamos a vivir, e impulsar la internacionalización de las pymes, porque si no es en el exterior no van a crecer.

Y nadando en esas aguas coloca usted a la generación perdida.

Sí, gente entre 35 y 45 años que debe una hipoteca a 30-40 años y que está a las puertas del embargo. Toda una generación hipotecada en un patrimonio que no vale lo que cuesta y que los bancos ejecutan como parte del botín.

Menudo panorama.

Son la generación de las tarjetas de crédito sofocadas, de yeseros cobrando como ingenieros de la NASA. Gente que pensó que sus negocios no requerían esfuerzo, que tuvieron en sus manos la opción de mejorar su entorno y sólo mejoraron su trono.

Puro pelotazo, ¿pero ahora qué?

En el tercer mundo los emprendedores están por todas partes porque es la única opción, aquí la opción es el subsidio. Los poderes políticos y económicos son siempre los mismos, muy poca gente accede ahí y muy pocos caen, y eso se logra cloroformizando a la sociedad; hay que reaccionar. 
   
   
  

22 de febrer de 2011

Hoy este blog cumple tres años

   
   
   
Cuando empecé este blog creí que lo utilizaría simplemente como almacén mío de cosas interesantes. Al ser público, me ha sorprendido bastante el seguimiento que tiene, aunque no es muy grande. Mirando un poco las estadísticas...
  • 540 entradas. 
  • 26 seguidores. Pocos, pero teniendo en cuenta que es un blog personal, me gusta que me siga gente que no conozco de nada. 
  • 1.300 visitas mensuales aproximadamente, con 3.800 páginas vistas y una media de 2 páginas por visita.
  • Promedio de 2 minutos por visita. Me parece mucho, porque cuando yo busco algo, pocas veces estoy dos minutos en un resultado que no es el que busco.
  • 20% de visitas directas al blog: personas que me siguen y acceden directamente, que no son estas 26, sino muchas más. 
  • El acceso por palabras clave, éstas son casi siempre mi nombre o el nombre del blog. 
  • 156 libros comentados por 84 películas. Teniendo en cuenta lo que se tarda en leer un libro y en ver una película... 
  • Por países, mayoritariamente España y después Méjico. El primer país de lengua no hispana, EEUU.
Y todos estos números han ido subiendo paulatinamente, en ningún momento se ha quedado estancado. Interpreto que los temas que toco en general interesan.

El ver las páginas más visitadas, hace que me plantee cuando escribo si va a interesar o no. Y ya no lo hago para mí, sino pensando en los que me vais a leer. Muchas gracias a todos. Pilu.
 
  
  

20 de febrer de 2011

"L'últim dia abans de demà"

   
   
   
“L’últim dia abans de demà”
Màrquez, Eduard.
Ampúries 2011 

<<"La chispa que encendió el motor de mi novela -dice Eduard Márquez- fue un azar. Paseando por el Portal de l´Àngel vi a un amigo de la infancia pidiendo limosna. Me quedé estupefacto diez minutos en la mercería Santa Ana, mirando sin poder salir de mi asombro. No me atreví a decirle nada, pero después, en casa, empecé a preguntarme qué le habría llevado a convertirse en un mendigo".

La novela empieza con la muerte de una niña de la que sólo al final se desvelan las causas. También está la historia de dos alumnos de un colegio religioso y su reencuentro al cabo de veinte años. Márquez dice que la lectura de un libro de James Salter le dio el tema: "Aprendemos a proteger nuestra vida levantando diques de contención, cuando de repente, el azar irrumpe como elefante en una cacharrería. ¿Qué pasa cuando las vigas empiezan a ceder? Ese es el tema de mi novela".

Márquez revisa los años escolares, la adolescencia de las primeras drogas, el rock, los sueños juveniles y la turbación del sexo. El protagonista sufre en el colegio el acoso sexual de un sacerdote. "La inclusión de las escenas de pederastia -dice Márquez- no es gratuita. Reflejan la doble moral y la violencia de la educación de aquella época y además explican el carácter del protagonista, su miedo a la vida. >>

Aquests són fragments d’un article publicat a La Vanguardia per presentar el llibre. Defineixen molt bé com és. Està molt ben escrit, és una prosa gairebé convertida en poema, com un puzle que va enrere i en davant de la vida del protagonista. Des de la contemporaneïtat del retrobament de l’amic, passant pel seu matrimoni, l’amor a la seva filla, els anys a l’escola, a l’institut, a la universitat, les relacions amb els seus pares i els pares del seu amic…

Ara bé: tot farcit de sexe i d’orgies artístiques. Presenta com natural i habitual ambients que no ho són gens, encara que es poden donar, i crec que això és el que fa que el llibre sigui, pel meu gust, bastant destructiu. No té cap transcendència, la qual cosa també és poc natural. Els “hermanos” de l’escola no se’n salva ni un. En fi, una llàstima que un llibre tan bo en la forma sigui tan poc recomanable pel seu contingut. Un 7.
   
   
  

18 de febrer de 2011

Fracaso escolar

   
   
   
Ahir vaig llegir una carta a La Vanguardia que em va treure de polleguera, per injusta, i la vaig contestar ràpidament. Avui me l'han publicat. Copio les tres que formen una serie iniciada el dimecres i replicada dues vegades. La última és la meva.

Menys alumnes a l´aula (16 / II / 2011)

CARLES SERRA MARIMON  - Barcelona
Tot i entenent que les mesures destinades a millorar els resultats del nostre sistema educatiu passen pel diàleg amb la mateixa comunitat educativa, m´agradaria fer un suggeriment sobre possibles millores al nostre sistema educatiu. Penso que una mesura efectiva i que trobaria consens unànime en la comunitat docent és la reducció de la ràtio real d´alumnes per professor.

Aules amb un màxim de 20-21 alumnes per professor facilitaries l´atenció a la diversitat, l´aplicació de diferents metodologies, una millor gestió de l´aula, millor control i retorn dels deures, la realització d´activitats més pràctiques, el seguiment tutorial... i en definitiva, una millora de la qualitat i resultats del nostre sistema educatiu.

La nostra feina no deixaria de ser complicada però sí que els objectius curriculars passarien a ser més assolibles.


Fracaso escolar (17 / II / 2011)

ANTONIO BARTOLÍ HERRÁN  - Barcelona
Cuando leo cartas como "Menys alumnes a l´aula" (16/ II/ 2011), que justifican los malos resultados escolares por el exceso de alumnos por aula o basándose en soluciones raras como mejorar la comunicación o mejores tutorías, me viene a la memoria que en mis tiempos las clases eran de 60 alumnos y no había tutorías, ni consejos escolares, ni apas... pero el fracaso era muy reducido, sólo uno o dos repetidores por curso. ¿No será que lo que realmente falla es el interés y la preparación de los profesores?


Fracaso escolar
(18 / II / 2011)

PILAR BLANCO DEL PRADO  - Suscriptora Badalona
Cuando leo cartas como la del señor Bartolí "Fracaso escolar" (17/ II/ 2011), que achacan éste a la falta de interés y preparación del profesorado, me vienen a la memoria mis primeros años de profesora en secundaria: 42 alumnos de 15 años por aula, que me escuchaban y mostraban respeto e interés por mi clase, cuando yo tenía 22 años y nula experiencia ni preparación.

Han pasado 30 años, mi interés y experiencia han aumentado exponencialmente, y me las veo y deseo para que algún alumno que quiera aprender pueda hacerlo compartiendo aula con compañeros desmotivados que se empeñan en destrozar el ambiente de trabajo. Señor Bartolí, paséese por las aulas antes de hacer afirmaciones gratuitas con tanta frivolidad. ¿No será que lo que realmente falla es la educación en las familias y la sociedad? Con menos alumnos por aula se podría paliar parte del problema. Y otra medida necesaria sería diversificar los currículos en secundaria en función de los intereses de los alumnos.
 
 
 

14 de febrer de 2011

Ray

   
   
   
Magnífica película basada en la historia personal de superación de Ray Charles. El protagonista es un actorazo. Imprescindible.

La historia arranca con el viaje en autobús que lleva al joven ciego negro Ray desde Florida al ambiente jazzístico de Seattle. Trama líneal ascendente de corte clásico, ayuda a conocer la limitación física del protagonista, su incipiente genio musical, las gentes de su entorno, los primeros éxitos, y la relación con la discográfica Atlantic Records, sorprendentemente humana. Los logros en su carrera artística vienen entreverados con una agitada vida personal, donde la presencia de una esposa que le quiere, Della Bea, no impide las relaciones amorosas con otras mujeres, algunas prolongadas en el tiempo, o la caída en la drogadicción. Pero lo que imprime hondura emocional a la narración de la lucha profesional y familiar de Ray son los flash-backs, que retrotraen a su infancia, Arcadia feliz pero también época de traumas: importancia esencial, en estas escenas y en otras oníricas, reviste la maravillosa figura materna de Aretha Robinson.

10 de junio de 2004: fallece Ray Charles con 73 años. 12 de septiembre del mismo año: tiene lugar la primera proyección público del film basado en su vida, en el Festival de Toronto. Quien había dicho que "el soul es una forma de vivir, pero siempre es la forma más difícil" había dado su consentimiento al proyecto, y de hecho su hijo Ray figura como coproductor. Al decir de todos hubo completa libertad para abordar la historia, y según Taylor Hackford el momento más 'emocionante' fue cuando tradujeron el guión al braille y se lo dieron a leer a Ray Charles: "Esperamos ansiosos su respuesta. Sólo exigió dos cambios, ambos de tipo factual y ninguno relacionado con los aspectos más polémicos de su vida. Resultó un colaborador fantástico, duro y exigente, pero que no nos pedía más de lo que se pedía a sí mismo: compromiso y perfeccionismo." En una entrevista Ray aseguro que Taylor "ha captado bastante bien mi vida. Me gustaría que la gente entendiera las tribulaciones que sufrí desde que era niño y hasta que me centré en mi carrera. (...) Quiero que la gente vea que uno puede superar la adversidad si se empeña." DeCine21
  
  
  

13 de febrer de 2011

¡Esto es ritmo!

   
   
  
Durante los últimos meses de 2002, un grupo de 250 jóvenes estudiantes de Berlín se embarcaron en un proyecto educativo que jamás se había hecho antes: participar en un masivo espectáculo de danza, correspondiente a una innovadora coreografía de "La Consagración de la primavera", de Igor Stravinski. La mítica obra musical, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la batuta de su director, Sir Simon Rattle, era el marco ideal, lleno de magia, ritmo y poder ancestral, para que un grupo de estudiantes heterogéneos -y totalmente ajenos al mundo artístico- se implicasen en el proyecto. Pero la cosa no iba a ser fácil.

Este documental -rodado desde septiembre de 2002 hasta febrero de 2003- recoge diversos momentos del aprendizaje de los alumnos, divididos en diversos grupos, según sus edades y las partes diferentes de la danza. La coreografía corrió a cargo de Royston Maldoon, un eminente y veterano coreógrafo británico que, junto a sus ayudantes Susannah Broughton y Volker Eisenbach, empleó mucho tiempo y esfuerzo para extraer de los estudiantes la fuerza y la ilusión necesarias para que se implicasen en el proyecto. Junto a momentos de pura clase de danza, de explicaciones y ejercicios, el film recoge declaraciones del equipo de Royston acerca de los alumnos y de sus progresos, del director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, Sir Simon Rattle, y de algunos alumnos, especialmente de tres: una chica y un chico alemanes y un estudiante de origen nigeriano. DeCine21

Muy interesante me ha parecido, magistral. A través de este proyecto en pocos meses se consigue subir la autoestima de estos alumnos, cambiar sus visiones respecto a ellos mismos, la necesidad de esforzarse y mejorar en los estudios... Tiene que haber locos en este mundo nuestro para sacar adelante semejantes ideas. La pondré a mis alumnos, para ayudarles a reflexionar. Me la habían recomendado otras profesores de música de secundaria.


12 de febrer de 2011

"El último laberinto"

   
   
   
El último laberinto
Salisachs, Mercedes (2004)
booket 2009 (Planeta)

Jenaro, profesor universitario totalmente inocente, se ve acusado por su implicación en una trama de corrupción y perversión con la que acaba en la cárcel, de la que sale al cabo de seis años una vez demostrada su inocencia, pero con la vida destrozada. Al final del laberinto de la injusticia sólo nos queda escoger entre la venganza o el perdón. El amor, la traición, el odio y el perdón son los ejes en los que giran los sentimientos de Jenaro, voz del relato en primera persona. Durante toda la novela seguimos el hilo de sus pensamientos y recuerdos.

Novela muy dura por toda la trama y la situación en la que se encuentra el protagonista. Las actuaciones más depravadas las muestra la autora sin despeinarse, con la elegancia que la caracteriza, sin descripciones innecesarias. Sin embargo se me ha hecho premiosa, excesivamente lenta, y el único motivo que me ha llevado a terminarla es el saber como se resuelve el final. Por el contenido de la novela la hubiera dejado por desagradable. El comportamiento de Cristóbal, un colega de Jenaro es totalmente diabólico. Y no sé hasta qué punto la ingnuidadde Jenaro es creíble. En fin, creo que esta autora tiene mejores novelas. Con otras he disfrutado. Un 6.
 
  
  

10 de febrer de 2011

Director de orquesta a los tres años!

  
  
  
Jonathan tiene tres años y aquí lo vemos dirigiendo a orquesta (es un CD)el cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¡Alucinante! ¡El caso es que lo hace muy bien! El fraseo, el gesto...

Conclusiones obvias:
1.- Se sabe la sinfonía de memoria.
2.- Ha visto el vídeo de un director dirigiendo muchas veces y lo tiene totalmente asumido.
3. ¡Y encima se lo pasa en grande!
El sábado estuve en una sesión de formación en la dirección del canto coral, y nos las veíamos y deseábamos los profesores que estábamos allí para coordinar nuestros dos brazos.

Se lo he puesto a mis alumnos en clase. Se ve enseguida los que están en paz consigo mismos y han disfrutado, y los que tienen envidia y comentan "Ésto lo hago yo", no les parece nada del otro mundo. En fin. Qué importante es lo que se recibe en los primeros años. Espero que lo paséis bien con el visionado.

8 de febrer de 2011

Sin destino

  
  
  
Este libro Imre Kertész ya lo reseñé en su momento. Ayer tuvimos la tertulia literaria y vimos también la película, cuyo guión es del mismo autor. Muy dura, durísima. Fiel a la novela, sin embargo ésta es más llevadera, al relatar la visión ingenua del adolescente en los campos de trabajo nazis. Sin embargo las imágenes de la película son muy duras. Posiblemente bastante autobiográfica, resulta alucinante la capacidad que tiene el ser humano para superar las condiciones más infrahumanas y conseguir llevar después una vida humana. Como siempre la amistad y ayuda de los demás resulta imprescindible. DeCine21.

7 de febrer de 2011

"El tiempo sin ventanas"

 
 
"El tiempo sin ventanas"
Chizhova, Elena (2009)
Debolsillo 2011

"En el San Petersburgo de principios de los sesenta, Sonia, una niña muda que adora pintar, se convierte en el centro de las vidas de las tres ancianas que conviven con ella y su madre en un reducido apartamento. A través de sus memorias de la guerra civil, las terribles hambrunas, las purgas estalinistas, el racionamiento y las atrocidades de la ocupación nazi, las tres mujeres tratan de pone a Sonia en guardia ante las miserias del mundo. Ganadora del prestigioso Booker Prize ruso, El tiempo sin ventanas es un libro extraordinario, destinado a convertirse en uno de los fenómenos literarios del año."

Efectivamente un libro extraordinario. Pinta la vida ordinaria en la ciudad bajo el sistema comunista, comparado por las tres ancianas, Eudocia, Aridana y Gliceria, con su vida anterior en la época del zar. La escritura es muy original, pues a menudo es en primera persona, relatado por Sofia, su madre, u otro personaje, además de la tercera persona. Muy tierno, lleno de amistad, amor y ayuda mutua.  Un 9. 

6 de febrer de 2011

Declaración de intenciones de Pilar Fernández Bozal

  
  
  
La Vanguardia sigue entrevistando a las nuevas Conselleres. Hoy le toca la vez a la de Justícia.

La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal (Barcelona, 1963), es la gran desconocida del Govern de Artur Mas. Esta abogada del Estado ha sido el primer objetivo de las formaciones independentistas. Un mes después de  asumir el cargo, la consellera explica en su primera entrevista en un medio escrito cuáles son sus nuevos retos profesionales y cómo ha encajado en el Consell Executiu. Sus compañeros, explica con una sonrisa en su despacho, aprovechan los prolegómenos del Consell Executiu para hacerle consultas jurídicas.

Su presencia en el Govern fue una de las sorpresas del president Mas...
Hasta para mí.

¿Cómo se pasa de ser abogada del Estado a participar en un Govern nacionalista?
Mi trabajo como abogada del Estado responde a una coyuntura profesional; desde el punto de vista personal, como catalana, la preocupación por la situación en la que se encontraba el país me hizo dar el paso. Cuando el  president me hizo la propuesta, me pregunté si podía aportar algo para levantar el país y decidí aceptar la responsabilidad.

Y desde entonces su nombre se asocia a un informe contra la consulta soberanista de Arenys de Munt...
Se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Nunca comparé las consultas con los funerales etarras. El titular es cañero, pero no es deducible de mi escrito.

¿Sólo era una acción profesional?
Como abogada del Estado visé, por orden del delegado del Gobierno, unas 350 consultas. Colaboramos con los ayuntamientos para que sus acuerdos de apoyo a las consultas se ajustaran a la ley. El éxito de ese trabajo es que no ha habido más recursos.

Pero no se lo perdonan...
En política hay unas reglas del juego y yo las respeto. La oposición puede decir lo que piensa. No lo considero algo personal.

Y personalmente, ¿está a favor de las consultas?
Es una iniciativa civil que me parece bien. El Govern no impulsa las consultas, las respeta y yo participo de esa consideración. Sin ningún problema personal.

¿Votará en la consulta de Barcelona?
No lo sé, falta mucho tiempo, pero es una opción. Ni lo descarto, ni lo puedo asegurar.

¿Qué votaría?
Eso queda para cada persona.

¿Comparte el diagnóstico del president de que Catalunya necesita una transición nacional?
Estamos en un momento de estancamiento en muchos niveles y hay que trabajar para hacer cambios y que el país remonte.

¿Catalunya es una nación diga lo que diga el Tribunal Constitucional?
Sí.

El ex president Pujol considera que la independencia es una vía que tener en cuenta...
Lo asumo como una consideración personal del ex president, que merece todo mi respeto. Tiene su visión después de 23 años de presidencia de la Generalitat.

De momento, el president Mas fija la primera estación en el pacto fiscal ¿Hay encaje jurídico para esa fórmula?
El Estatut nos ofrece herramientas para trabajar en este sentido. El Estado ha de ser consciente de que el propio sistema genera y exige una correcta financiación.

Hay quien recuerda que el concierto económico vasco se basa en derechos históricos no reconocidos para Catalunya...
Hoy no hay que hablar de derechos históricos, sino reivindicar la realidad.

¿Cómo se rearma jurídicamente Catalunya contra lasembestidas de Madrid?
No ha de sugerir una idea de enfrentamiento. Tenemos muchos frentes abiertos, muchos traspasos por culminar. Hay que defender ante las instancias judiciales ordinarias y ante el Constitucional todo lo que consideremos que no está bien resuelto para la administración catalana.

¿Y desde su conselleria?
La prioridad es el traspaso total de las competencias en personal de la administración de justicia. No se puede gobernar la administración de justicia sin culminar ese traspaso.

Pero la sentencia del Estatut recorta temas como el Consell Català de Justícia...
Hay que ver cómo sacar lo máximo de la sentencia. En este viaje no vamos solos, hay estatutos de otras comunidades con el mismo contenido en justicia que no fueron recurridos, como Valencia o Andalucía. El Estado tiene un problema que resolver. Es cuestión de voluntad política.

¿Ha contactado con los estamentos judiciales del Estado?
Me he entrevistado con el presidente del Tribunal Supremo.

¿Y el presidente del Constitucional?
Por teléfono. Tiene muchas ganas de mantener un contacto con nosotros. Habrá una cita pronto. La justicia es de las instituciones menos valoradas, ¿qué se puede hacer para cambiar eso? Implicar a todo el personal. Esto es un equipo. Hay que reconocer el trabajo de la gente, motivarla, generar posibilidades de promoción…

Pero la falta de recursos humanos es el gran problema...
Catalunya exporta personal al resto de comunidades. Los catalanes son poco dados a preparar oposiciones y evitan la movilidad laboral, así que vienen de otras autonomías, los formamos y luego se van. Esto obliga a tener más personal interino. Da inestabilidad al sistema.

¿Saber catalán ha de ser un mérito o un requisito?
Un requisito, evidentemente.

El catalán en la justicia es mínimo...
La gente tiene muy buena voluntad, pero se la ha de formar. El traspaso ayudaría mucho. Formación y estabilidad en la plantilla son esenciales.

¿Dará instrucciones para que se prime el catalán?
Si una persona solicita trato en catalán, se le tiene que dar. No veo motivos para que no sea así. Se empiezan a ver cambios, pero todavía falta mucho.

Los tribunales sí hablan de la normalización lingüística y PP y C's dicen que el Govern no cumple las sentencias. ¿Se quejó el presidente del Supremo?
En absoluto. Dejó claro que Catalunya es una de las comunidades que valoran más el derecho y ejecutan las sentencias.

Tiene órdenes de recortar el presupuesto de la conselleria ¿Por dónde?
Más del 90% va a nóminas y gasto corriente, así que la solución es aplazar las inversiones en edificios judiciales y prisiones. Estamos analizando los  contratos y adjudicaciones hechas para ver cómo retrasar proyectos sin generar gastos de indemnizaciones a los contratistas. Lo que no se verá afectado es el servicio. Se hará más con menos.

Catalunya es la única comunidad con competencias en prisiones. ¿Es un lastre?
Fue un traspaso ejemplar. Se hizo al completo y permite una organización propia. Me gustaría algo  así para la justicia.

El aumento de la población reclusa es un problema, ¿es peor cuando la mayoría son inmigrantes?
El sistema está basado en la rehabilitación y la reinserción es mucho más difícil si el preso inmigrante no cuenta con familia y posibilidades de encontrar trabajo.

¿Cómo se soluciona?
Ya estamos hablando con el Gobierno sobre cómo condenas de determinados delitos pueden cumplirse en el país de origen. Muchas mujeres presas  inmigrantes lo solicitan.

También le toca desarrollar el derecho civil. ¿Le satisface el nuevo Código de Familia?
No descarto una revisión. No me gustaría que el derecho civil catalán acabe siendo excesivamente invasivo.

Tuvo mano izquierda para calmar las protestas de los abogados de oficio. Hacía meses que no cobraban...
Tuvimos la oportunidad y el acierto. No sé cuál era el problema antes de que llegáramos.

¿Hay algo que le haya dejado la consellera Tura que piense: esto no lo haremos así?
Tenemos estilos diferentes. No soy una desconocida en esta administración
aunque al principio pareciera. Poco a poco se verá.
   
   
  

5 de febrer de 2011

Estrena de la coral de l'Institut

   
   
   
Dissabte passat, dia de portes obertes, vam estrenar la coral de l'Institut. És una coral formada per professors i alumnes, de tots els nivells. Aquest dia no van poder venir tots a cantar, perquè molts tenien partits esportius, sobre tot els nois. El públic va estar molt content i els cantaires més. Canten bé? Es pot cantar millor. Hi ha algun que desafina, però trobo que és més important que sigui feliç cantant que no pas que la cantada soni millor. No som professionals. I és un gran element de cohesió per al centre, apart de que ens ho passem super bé. Els assajos són a l'hora de pati i de dinar, o sigui que és absolutament voluntària la participació. Ara prepararem la Trobada de Corals a l'ESO de Manresa, el proper 31 de març.2 de febrer de 2011

Por la diversidad, contra la discriminación

Fijaos qué sencillo y qué clarividente. Todos nos necesitamos. No sobra nadie.